Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
  zoeken

  Informatiebijeenkomst 13 september 2014 was een succes

   |  Nieuws

  Op zaterdag 13 september jl hebben de gemeente Oosterhout samen met de ontwikkelaars van Wanrooij en Vabo een informatiebijeenkomst georganiseerd op locatie in de Contreie. De markt werd goed bezocht. De gemeente heeft de bezoekers geïnformeerd over de beschikbare vrije kavels. De zelfbouwkavels waren uitgezet in het veld. Ook was er veel belangstelling voor de koopwoningen in de wijk die door de ontwikkelaars worden ontwikkeld.

  Vervolgbijeenkomst 29 september 2014

  Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 september is door potentiële kavelkopers veel belangstelling getoond voor een informatieavond die wij houden op 29 september over het bouwen van een eigen woning. Dit is een nieuw initiatief om geïnteresseerden te informeren over het bouwen van een eigen woning. Door de bezoekers van de informatiemarkt is daar grif op ingetekend. Tijdens deze avond wordt informatie verstrekt over o.a. leencapaciteit, bouwkosten en architectuur.
  U kunt zich hiervoor aanmelden via j.verstappen@oosterhout.nl

  Bungalowkavels

  Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 september jl. bleek er ook veel interesse voor bungalowkavels. Er zijn voor deze kavels al heel wat gegadigden geregistreerd en op de wachtlijst geplaatst.
  De 6 (extra) bungalowkavels komen aan de zijde van de Weide. Op korte termijn worden deze in de markt gezet. Nadere info hierover wordt via de gebruikelijke media verstrekt.

  Contreie Pilot Biobased Economy

  De gemeente Oosterhout is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte van ‘de Contreie’. De gemeente zorgt voor de toepassing van duurzame klinkerverharding, aanleg gescheiden rioolstelsel, aanleg ecologische hoofdstructuur en groen en toepassing van energiezuinige LED-verlichting voor de openbare ruimte. Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de overig toe te passen materialen zoveel mogelijk duurzaam uit te voeren. De Contreie tillen we hiermee naar het gewenste onderscheidende duurzame niveau.

  Deze pilot moet leiden tot toepassing van biobased materialen ter vervanging van andere, minder duurzame materialen zoals kunststof. Wanneer de pilot succesvol en tegen acceptabele kosten in De Contreie kan worden gerealiseerd, dan streeft de gemeente naar een verankering van de toepassing van deze biobased materialen in het gemeentelijke inkoopbeleid. De pilot is een samenwerking tussen de overheid (gemeente), ondernemingen (Rodenburg Biopolymers) en onderwijs (Avans en HZ University). Bovendien zullen de partijen innovaties starten en stimuleren om tot nieuwe producten en toepassingen te komen.